PAGSUSURING PAMPELIKULA

 

 1. Tungkol sa Pelikula

 

 1. Pamagat ng Pelikula:

(Ibibigay ng mag-aaral ang pamagat ng pelikulang sinuri at pagpapakahulugan sa pamagat. Maaaring sagutin ang katanungang bakit?)

 

 1. Direktor:

(Pangalan ng Direktor)

 

 1. Prodyuser:

(Pangalan ng Prodyuser o mga prodyuser)

 

 1. Pangunahin tauhan:

(Pangalan ng karakter – artistang gumanap – paglalarawan)

 

 1. Tema ng Pelikula:

(Ano ang paksang tinatalakay sa pelikula?)

 

 1. Buod ng Pelikula

(Magbigay ng maikling buod ng pelikula.)

 

 1. Mga Aspektong Teknikal

 

 1. Musika

(Nababagay ba ang mga tunog at musikang ginamit sa pelikula?

Nakatulong ba ang musika sa paguhit ng emosyon at pagpapatingkad ng

kagandahan ng kwento?)

 

 1. Sinematografi

(Maganda ba ang kabuuang kulay ng pelikula? Mapusyaw ba o matingkad ang pagkakatempla ng kulay na kuha ng mga camera? Maganda ba ang visual effects na ginamit?)

 

 1. Pagkasunud-sunod ng mga Pangyayari

(Maayos ba ang pagkakasunud-sunod ng mga eksena? Hindi ba ito

nakalilito? Lahat ba ng tagpo ay malinaw at mahalaga sa pinapaksa?

 1. Pagganap ng mga Artista

(Maganda ba ang pagka-ganap ng mga artista? Makatotohanan ba ang emosyong kanilang pinapapakita? Paano nakatulong ang kanilang pag-arte sa pag-unawa sa nilalaman?)

 

 1. Tagpuan

(May maganda bang tagpuan ang pelikula? Nakatutulong ba ang tagpuan sa kabuuang palabas? Angkop ba ang mga tagpuang ginamit sa tema at kwento ng pelikula?)

 

 • Kahalagahang Pantao

 

 1. Paglalapat ng Teoryang Realismo

(Makatotohanan ba ang mga pangyayaring pinapapakita sa pelikula? Anu-ano ang mga isyu na tinalakay sa pelikula na maihahalintulad sa mga isyung nagaganap sa lipunan?)

 

 1. Mga Aral

Karamihan sa mga pelikula ay gumagamit ng Christ like character kung saan ang bida ay may mga katangiang katulad kay Kristo. Sa pelikulang Caregiver, Paano maihahalintulad ang pangunahing karakter sa mga katangian ni Kristo. Gamitin ang Venn Diagram sa bahaging ito.

 

 1. Kabuuang Pananaw

(Paano naiiba ang pelikulang ito sa mga pelikulang napanood mo?Naangkop ba ang pelikula sa atin. Karapat-dapat bang panoorin ang pelikula? Bakit?

 

Advertisements

Para sa CE2A, CR3A, HMT4, CR3B, Hanggang ika-10 ng Marso, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

Sa inyong mga blog site gawin ang mga sumusunod:

 1. Sumulat ng isang tekstong deskriptibo tungkol sa isang taong mahal  mo bukod sa pamilya mo.
 2. Sumulat ng isang tekstong naratib tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa buhay mo.
 3. Sumulat ng isang tekstong ekspositori tungkol sa isang bagay na alam na alam mo.
 4. Pangatwiranan sa pamamagitan ng isang tekstong Argumentatibo: “NANINIWALA KA BA SA FOREVER?”

 

   “Tuloy lang ang buhay para masaya :)”  – Ma’am Cee Dyey 🙂

Para sa HMT3MASINING Hanggang ika- 10 ng Pebrero, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

 

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

Para sa CR3BMASINING Hanggang ika- 31 ng Enero, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

 

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

 

Para sa CR3AMASINING Hanggang ika- 31 ng Enero, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

 

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

Para sa CE2 Hanggang ika- 31 ng Enero, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

 

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

Para sa HM3A, AC4A, ABP2, FM3A, Hanggang ika- 7 ng Oktubre, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang pagsasagot… Salamat :)

Sa inyong mga blog site gawin ang mga sumusunod:

 1. Sumulat ng isang tekstong deskriptibo tungkol sa isang taong mahal  mo bukod sa pamilya mo.
 2. Sumulat ng isang tekstong naratib tungkol sa isang nakakatawang pangyayari sa buhay mo.
 3. Sumulat ng isang tekstong ekspositori tungkol sa isang bagay na alam na alam mo.
 4. Pangatwiranan sa pamamagitan ng isang tekstong Argumentatibo: “NANINIWALA KA BA SA FOREVER?”

 

   “Tuloy lang ang buhay para masaya :)”  – Ma’am Cee Dyey 🙂

Para sa FM3AMasining, hanggang ika-26 ng Agosto, 2016, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang panahon ng pagsasagot… Salamat :)

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

 

“Tuloy lang ang buhay para masaya :)”  – Ma’am CeeDyey

Para sa ABP2AMasining, hanggang ika-25 ng Agosto, 2016, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang panahon ng pagsasagot… Salamat :)

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.

 

“Tuloy lang ang buhay para masaya :)”  – Ma’am CeeDyey

Para sa AC4AMasining, hanggang ika-24 ng Agosto, 2016, ganap na ika-5 ng hapon lamang ang panahon ng pagsasagot… Salamat :)

I. Sumulat ng isang komposisyon na tumatalakay sa iyong guro sa Masining.

II. Magbalik-tanaw sa iyong nakaraan simula noong ikaw ay nasa elementarya pa lamang. Sumulat ng repleksyon tungkol dito hanggang sa kasalukuyang buhay mo.

III. Sumulat ng limang journal entry na tumatalakay sa kalagayang pag-ibig mo sa kasalukuyan.

IV. Pumili ng limang post sa iyong FB account, ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili.